Login
About Us

Work Tenure

Administrator/Chairman Details

S.No Name Designation Tenure
From To
1 Shri Fateh Singh Charan, Divisional Commissioner Udaipur administrator 21-12-1991 11-15-1992
2 Mr. Dharam Singh Sagar, Divisional Commissioner,Udaipur administrator 11-15-1992 02-07-1992
3 Mr. P.K. Anand, District Collector,Chittorgarh administrator 02-07-1992 21-02-1994
4 Mr. H. Vidhani, Additional Distt.Collector II, Chittorgarh administrator 21-02-1994 15-03-1994
5 Mr. Shalaindra Agrawal, District Collector,Chittorgarh administrator 15-03-1994 26-04-1994
6 Shri Mannalal Sharma chairman 26-04-1994 19-04-1997
7 Mister Mannalal Sharma chairman 19-04-1997 22-04-2000
8 Mr. Matadin Sharma, Additional Distt.Collector I, Chittorgarh administrator 22-04-2000 01-08-2002
9 Shri B. S. Garg, Additional District Collector I, Chittorgarh administrator 01-08-2002 31-08-2002
10 Shri Kaluram Gurjar chairman 31-08-2002 20-12-2004
11 Shri Ashutosh Gupta, District Collector,Chittorgarh administrator 20-12-2004 22-12-2004
12 Mister Kanhaiyalal Vaishnav chairman 22-12-2004 27-08-2011
13 Shri Bherulal Gurjar chairman 27-08-2011 25-09-2015
14 Mr. Satyanarayan Sharma chairman 25-09-2015 05-10-2018
15 Mister Kanhaiya Lal Vaishnav chairman 05-10-2018 01-03-2022
16 Mister Bherulal Gurjar chairman 01-03-2022 Present

CEO Details

S.No Name Tenure
From To
1 Mister Om Prakash Joy 03-12-1991 27-09-1993
2 Shri Ram Rai Bangad 27-09-1993 03-03-1994
3 Shri Nand Kishore Sharma 03-03-1994 22-06-1994
4 Shri Matadin Sharma 22-06-1994 23-07-1994
5 Shri Nand Kishore Sharma 23-07-1994 27-07-1995
6 Shri Kaluram Gurjar 27-07-1995 27-10-1997
7 Shri Shankarlal Verma 27-10-1997 17-11-1997
8 Shri Harisingh Rathore 17-11-1997 06-03-1999
9 Shri Matadin Sharma 06-03-1999 01-08-2002
10 Shri Bheru Shankar Garg 01-08-2002 22-03-2003
11 Mr. Sunil Kumar Jha 22-03-2003 28-03-2003
12 Shri Bheru Shankar Garg 28-03-2003 30-01-2004
13 Shri Lalaram Gugarwal 30-01-2004 04-02-2004
14 Shri Kailash Chandra Verma 04-02-2004 14-05-2004
15 Shri Lalaram Gugarwal 14-05-2004 12-07-2004
16 Shri Rajendra Singh Shekhawat 12-07-2004 03-05-2008
17 Shri Babulal Kothari 03-05-2008 06-01-2009
18 Shri Khinwaram (Acting) 06-01-2009 12-01-2009
19 Shri Surendra Maheshwari 12-01-2009 20-10-2009
20 Shri Dineshchandra Jain 22-10-2009 16-07-2010
21 Mr. Amarsingh Kanawat (Acting) 16-07-2010 30-07-2010
22 Mr. Awadhesh Singh 30-07-2010 11-04-2011
23 Shri Mahendra Kumar Lodha 11-04-2011 08-10-2012
24 Shri Narendra Kumar Kothari 08-10-2012 27-06-2013
25 Shri Manveer Singh Attri 27-06-2013 03-03-2014
26 Shri Harji Lal Atal 03-03-2014 28-11-2014
27 Smt. Raunak Bairagi (Acting) 28-11-2014 29-12-2014
28 Mr. Suresh Chandra 29-12-2014 22-02-2017
29 Mr. Rakesh Kumar 22-02-2017 16-05-2017
30 Mr. Anurag Bhargava 16-05-2017 31-07-2017
31 Shri Narayan Singh Charan 31-07-2017 30-07-2018
32 Mr. Dipendra Singh Rathore 30-07-2018 04-03-2019
33 Shri Hemendra Nagar 04-03-2019 05-03-2019
34 Shri Mukesh Kumar Kalal 05-03-2019 07-01-2021
35 Mr. Ratan Kumar 07-01-2021 28-04-2022
36 Shri Gitesh Shri Malviya 28-04-2022 15-02-2023
37 Mr. Abhishek Goyal 15-02-2023 Present